ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู Covid-19

จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 

New**

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา 

รอบที่ 1: 1-30 มิถุนายน 2653

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2020