ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู Covid-19

จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 

New**

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 2

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา 

รอบที่ 2: 16 มีนาคม 2653

ประกาศรับสมัครจากราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตารางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มี.ค. 2563

**หมายเหตุ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกและรูปแบบการสัมภาษณ์แบบออนไลน์**

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019