top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

New**

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- อาจารย์แพทย์ 2 ตำแหน่ง (ขยายเวลารับสมัคร)

- อาจารย์ด้านกายอุปกรณ์ 1 อัตรา

- อาจารย์ด้าน Neuro Geriatrics 1 อัตรา

สมัครได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/

หรือติดต่อสาขาวิชาฯ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1 อัตรา 
หมดเขตรับสมัคร 17 มิถุนายน 2567

สัมภาษณ์วันที่ 21 มิถุนายน 2567
สมัครได้ที่ https://meded.psu.ac.th/postgrade/2568/Apply/

 

New**

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 อัตรา 

***รอติดตามประกาศ***

สมัครได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

 

แนวทางการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู Covid-19

จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 

bottom of page