สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1* อัตรา (update 11 ก.ย. 2562)

รอบที่ 1: 24 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร

     

         เกณฑ์การคัดเลือก

ตารางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 8 พ.ย. 2562

NEW**

ผลการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา

รอบที่ 1: 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

     

         เกณฑ์การคัดเลือก

ตารางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ก.ค. 2562

กิจกรรมภาควิชา