ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู Covid-19

จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 

New**

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1

ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา 

รอบที่ 1: สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2653

สมัครสอบที่ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

วันสอบสัมภาษณ์ 13 พฤศจิกายน 2563

         

       รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และเกณฑ์การคัดเลือก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021