ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 

วันพฤสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 8.00-9.00 น. 

ณ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 อัตรา

รอบที่ 1: 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2562

ตารางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ก.ค. 2562

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 อัตรา

รอบที่ 1: 24 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019