กิจกรรมอื่นๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูโรคในชุมชน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชากายภาพบำบัด) กับ เทศบาลตำบลท่าชะแล้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์

ปี 2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update February 2021