top of page

กิจกรรมอื่นๆ

MOU CBR ท่าชะแล้.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูโรคในชุมชน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชากายภาพบำบัด) กับ เทศบาลตำบลท่าชะแล้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

ศูนย์สิริธร highcost.jpg

กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์

ปี 2562

20190411_075824.jpg
20190411_082133.jpg
IMG_20190411_084003.jpg
IMG_20190411_084240.jpg
IMG_20190411_084258.jpg
IMG_20190411_084248.jpg
bottom of page