ปีการศึกษา 2563

LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_7.jpg
LINE_ALBUM_dent 3 รับใบประกาศ_๒๑๐๙๒๐_6.jpg
206038903_10216532991032394_7197045365231931127_n.jpg

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ พญ.อาภาภรณ์ แซ่ซิม และพญ.รวิษฎา อภิภูธนายุต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564