สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

Department of Orthopedics and Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

  • Facebook Social Icon

Update August 2019

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ.JPG

ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

นพ.สุทธิพงษ์  ทิพชาติโยธิน2_edited.jpg

นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน

พญ.พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์.jpg

ผศ.พญ.พิชามญชุ์ คณิตานุพงษ์

พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล.jpg

พญ.ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล

พญ.ตุลญา ปราชญ์โกสินทร์.jpg

ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์